EVENT

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาตักตวงความสุข ตลอดระยะเวลา 9 วัน
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลิกวันที่เพื่อเลือกดูกิจกรรม >>

กิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์

กิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ**
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 28 กุมภาพันธ์

กิจกรรมวันที่ 28 กุมภาพันธ์

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ**
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์

กิจกรรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์

>> ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 “คนไทยใจเกษตร” เวลา 15.00 น.

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ**
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 1 มีนาคม

กิจกรรมวันที่ 1 มีนาคม

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ***
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 2 มีนาคม

กิจกรรมวันที่ 2 มีนาคม

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ***
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 3 มีนาคม

กิจกรรมวันที่ 3 มีนาคม

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ***
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 4 มีนาคม

กิจกรรมวันที่ 4 มีนาคม

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ***
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 5 มีนาคม

กิจกรรมวันที่ 5 มีนาคม

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ***
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 6 มีนาคม

กิจกรรมวันที่ 6 มีนาคม

1.การประกวด

2. แปลงสาธิต / บริการวิชาการ***
3. นิทรรศการ***
4. ประชุมวิชาการ / สัมมนา / อบรม / เสวนา

5. ศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเวทีบันเทิง และกีฬา

  • 09.00 – 19.30 น. – การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา ลานจัตุรัสนานาชาติ
  • 10.00 – 17.00 น. – การแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 12 ณ สนามหน้าอาคารเพิ่มพูล
  • 19.00 – 20.00 น. – การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานจัตุรัสนานาชาติ
  • 20.00 – 21.00 น. – การแสดงวงดนตรี Maejo Country Boy, วงดนตรีลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์
  • เส้นทางทัวร์รอบมหาวิทยาลัย (รถทัวร์ จักรยาน นั่งเกวียน รถม้า ช้าง)***
  • นิทรรศการด้านการศึกษาและนิทรรศการเส้นททางทัวร์***

หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดควายล้านนา ครั้งที่ 1 เนื่องในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดควายล้านนา ครั้งที่ 1 เนื่องในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

March 2, 2016

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประกวดควายล้านนา ครั้งที่ 1 เนื่องในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น...
Read More  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

February 29, 2016

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 “คนไทยใจเกษตร” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 ในวันจันท...
Read More  
Press Tour งานวันเกษตรแห่งชาติ 59 (รอบสื่อมวลชน)

Press Tour งานวันเกษตรแห่งชาติ 59 (รอบสื่อมวลชน)

February 26, 2016

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม Press Tour รอบสื่อมวลชน ทั้งสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ 59 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพัน...
Read More  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกรายการ “มองเมืองเหนือ” ที่สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกรายการ “มองเมืองเหนือ” ที่สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่

February 24, 2016

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกรายการ “มองเมืองเหนือ” ที่สถานีโทรทั...
Read More  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแถลงข่าว “คนไทยใจเกษตร” งานวันการเกษตรแห่งชาติ 2559

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแถลงข่าว “คนไทยใจเกษตร” งานวันการเกษตรแห่งชาติ 2559

February 18, 2016

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข่าวการจัด นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันเกษตรแห่งชาติ 2559 “คนไทยใจเกษตร” ณ ห้อง ประชุม 115 กระทรวงเก...
Read More  
งานแถลงข่าว งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

งานแถลงข่าว งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

February 10, 2016

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข่าวการจัดงาน ‘วันเกษตรแห่งชาติ 2559′ NAF@MJU ภายใต้แนวคิด ‘คนไทยใจเกษตร’ หรือ Happy Agriculture โดยนายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหก...
Read More  
Map